Innlevering av regnskap

Frist 31. mai 2017

Logg inn, og gå til fanen som heter -> Lokallag

Velg 2017 og opprett år for gjeldende lokalag

gå deretter til fanen som heter -> Frifond
Velg 2017 og trykk deretter på -> Frifondregnskap
Du kan summere utgifter til f.eks. mat og føre det på én linje.


Lykke til!